0 (236) 231 33 10

Birimlerimiz » Dahiliye

Merkezimiz Dahiliye bölümünde poliklinik hastaların muayene ve takipleri ile acil durumlarda Dahili sorunları olan hastalara hizmet sunulmaktadır.
Hastalarımız dahili yönden yaş gruplarına, cinsiyetlere göre sık görülebilecek hastalıklar ve riskleri konusunda bilgilendirilir. Koruyucu sağlığın önemi konusunda hastalara eğitim verilir.
Devamlı takip gerektiren ( şeker + yüksek tansiyon + kalp hastalıkları ) hastalıklar hakkında hastalara gerekli bilgiler sunulur ve takipleri yapılır.
Gerek görüldüğü takdirde üst uzmanlıklar ile konsültasyonlar sonucu hastalar ortak takip edilir.
Tüm bu tedavi süreçleri ve periyodik kontrollerde hedefimiz hastalarımızın sağlıklı bir yaşama erişmeleridir.
Uzmanlık Alanı : Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzm. Dr. Kadri KOCABAŞ